Bhatwaan

Bhatwaan

Een gezellige bijeenkomst.

Deze dag is vooral bedoeld om de huwelijksdag goed voor te bereiken. De belangrijkste ceremonie is het poffen van padie.

Bhatwaan

Hindoes hechten doorgaans veel waarde aan het huwelijk; het gaat dan ook gepaard met uitgebreide ceremoniën en feesten die meerdere dagen aanhouden.

Op de dag van Bhatwān zien de bruid en de bruidegom elkaar niet. Beide families verrichten de plechtigheden apart van elkaar. De plechtigheden zijn dezelfde voor zowel de bruid als de bruidegom. ’s Avonds wordt er padi geroosterd, zodat er lāwā uit ontstaat. De lāwā wordt op de dag van de bruiloft vermengd met die van de bruidegom en zal vervolgens gebruikt worden bij de huwelijksvoltrekking. Kleurrijk en vol met mooie tradities en ceremonies.